WSPARCIE DLA RODZIN W SYTAUCJI ROZŁĄKI

WSPARCIE DLA RODZIN W SYTUACJI ROZŁĄKI

Drodzy Rodzice,

W najbliższym czasie, 3 marca 2019 r. (niedziela) poprowadzę dla Państwa pierwsze spotkanie (warsztaty) w ramach programu „Rodzina w sytuacji rozłąki”:

 „Rodzina w rozłące – silni w miłości”.

Spotkanie odbędzie się w Studiu Psychologicznym w Gdyni.

Warsztaty dla rodziców: „Rodzina w rozłące – silni w miłości ”

Zapraszam serdecznie wszystkich rodziców, którzy:

 • doświadczają regularnej rozłąki związanej z wyjazdami zarobkowymi
 • pragną zdobyć więcej informacji jak przeżywać ten styl życia w sposób konstruktywny i pozytywny dla wszystkich członków rodziny
 • przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi
 • doświadczają obniżenia jakości życia małżeńskiego
 • czują się obciążeni nadmiarem obowiązków
 • doświadczają chronicznego stresu oraz pogorszenia stanu zdrowia

Celem warsztatów jest przede wszystkim udzielenie wsparcia informacyjnego oraz psychologicznego dla rodzin doświadczających regularnej rozłąki związanej z wyjazdami zarobkowymi jednego z członków rodziny.

Na spotkaniu dowiesz się m.in:

 • jak wykorzystać dynamikę związaną z wyjazdami członka rodziny w sposób konstruktywny
 • jak wspierać dziecko i zapobiegać obniżeniu relacji z jednym bądź drugim rodzicem
 • jak podwyższyć jakość życia małżeńskiego i rodzinnego

PROGRAM

1

Charakterystyka rodziny, która regularnie przeżywa rozłąkę – wymiana doświadczeń.

2

Przeżycia dzieci doświadczających rozłąki. Jak wspierać dzieci w zależności od wieku?

3

Jak troszczyć się o swoje małżeństwo i pielęgnować uczucia do partnera?

4

Jak zamieniać trudne doświadczenie rozłąki w coś, co przynosi Waszej rodzinie doświadczenie miłości i wsparcia?

DATA

03.03.2019 r. (niedziela)

GODZINA

11:00 – 14:00

MIEJSCE

Studio Psychologiczne, ul. Plac Górnośląski 7/ 2a, Gdynia

CENA

90 zł za osobę, 150 zł za parę

Zapisz się już dzisiaj !

Zapisy na warsztaty

Rodzina to wartość niezaprzeczalna dla każdego dziecka. Doświadczanie regularnej rozłąki z jednym z rodziców może budzić wiele trudnych przeżyć, którym warto się przyjrzeć. Dzieci, jak również sami rodzice, nie rzadko potrzebują wsparcia, pomocy, ukierunkowania. Program: „RODZINA W SYTUACJI ROZŁĄKI”, jest odpowiedzią na Wasze zapytania i potrzeby.

Zapraszam Państwa do skorzystania z kompleksowej opieki psychologicznej:

 • konsultacja psychologiczna
 • terapia indywidualna (dla dzieci i dorosłych)
 • terapia par
 • warsztaty tematyczne